Proračun Grada Rijeke za 2018.g. na 4. razini konta

20.12.2017. Gradsko vijeće usvojilo je proračun Grada Rijeke za 2018. godinu u visini od 1,059 milijardi kuna, a uz njega su donesene i projekcije proračuna za 2019. i 2020. godinu. U prvotni prijedlog proračuna, predložen od strane gradonačelnika, ugrađen je i dio amandmana vijećnika. https://www.rijeka.hr/gradsko-vijece-grada-rijeke-usvojilo-proracun-za-2018-godinu/

Podaci i Resursi

Dodatne informacije

Polje Vrijednost
Autor Grad Rijeka - Odjel za financije
Održаvа Služba za eUpravu
Zadnja izmjena Siječanj 11, 2018, 08:36 (UTC)
Kreirаno Siječanj 10, 2018, 10:48 (UTC)